Pirgit Toomel: abieluvaraleping, lahusvaraleping, seltsingleping või midagi muud?

FOTO: SCANPIX

Kuidas näidata mehele, et altari ees sõlmitav igavene liit on igavene, kui sa samal ajal valmistad ette abieluvaralepingut, lahusvaralepingut, seltsinglepingut ja muid kirjalikke kokkuleppeid võimaliku lahutuse otstarbeks?

Pulmi planeerides ei mõelda lahutuse ja sellega kaasnevatele probleemide peale, ent siiski on elu näidanud, et mõned tähtsad kokkulepped tuleks enne abielu kestel tekkivaid probleeme või võimaliku abielu lagunemise tarbeks omavahel läbi rääkida. Hiljem kohtus laste hooldusõiguse või tehtud kulutuste eest võitlemine saab olema palju keerulisem võrreldes sõbraliku aruteluga, kus oluline paberile kirja pannakse ja notariaalselt kinnitatakse. Kas sa tead mitu aastat kuluks kohtus varade jagamise peale?

Abieluvaralepinguga on võimalik kindlaks määrata, missugune vara kuulub abikaasa põhivara või soetisvara hulka, varaühisuse korral abikaasade ühisvara ja ühe abikaasa lahusvara hulka ning laiendada, kitsendada, täpsustada vastastikuseid varaga seotud nõudeid teatud varasuhte lõppemisel. Varalahususe korral on abikaasad teineteisest varalises suhtes sõltumatud ehk neid käsitletakse nagu teineteisega mitte abielus olevaid isikuid. Neil puudub vajadus teise abikaasa nõusoleku järele varaga seotud tehingute tegemisel ja neil ei ole seadusest tulenevaid ühiseid õigusi varaesemete osas. Kujutad ette olukorda, kus sul ei ole õigust enda raha eest uut autot osta või ostetud maja maha müüa sellepärast, et seaduslik abikaasa ei anna selleks kirjalikku nõusolekut?

Ühisvara korral on abikaasad teineteisest varalises suhtes sõltuvad ja selle hulka kuuluvad ka nt ühe abikaasa iseseisva majandustegevusega seotud varalised tehingud (ettevõtlus). Sellest tulenevalt laienevad ka majandustegevuse riskid teisele abikaasale. Kui üks abikaasadest lõpetab võlgades iseseisva majandustegevuse tõttu, siis vastutavad abikaasad tagajärgede eest ühiselt kogu ühisvaraga. Siinkohal on oluline mõista, et ühise omandi tekkimine seadusjärgse abieluvarasuhte kestel on võimalik ainult vajaliku kokkuleppe alusel, ehk kui ese ostetakse kaasomandisse või abikaasade vahel on sõlmitud seltsingleping. Usu mind, kohus oskab selle kõik veel keerulisemalt kirja panna!

Abielueelsed kokkulepped aitavad säästa pooli olukorrast, kus lahutuse käigus hakkab üks pooltest kulutusi teinud poolelt ebamõistlikult suurt osa nõudma või, kus finantsiliselt tugevam pool soovib teise tühjade kätega jätta. Kuidas käituda olukorras, kus naine kasvatas 15 aastat lapsi kodus, andis oma aja ja panuse, kui mees end samal ajal karjääriredelil ülespoole töötas ja elu lõbusamate külgedega tegeles? Kas naine peaks koos lastega kodust välja kolima, kuna mees on korteri eest maksnud, ja ilma rahalise kindlustatuseta uue elamise hankima?

Siinkohal on pooltel võimalik toetuda Eesti seadusandlusele ja asjaolule, et abielu lõppemisel jagatakse abielu vältel tekkinud vara juurdekasv selliselt, et abikaasa, kelle vara ei suurenenud, on õigustatud teiselt abikaasalt nõudma poolt sellest summast, mille võrra ületab viimase vara juurdekasv abielu kestel tema enda omast. Kuid, kas ka see on õiglane, kui finantsiliselt tugevam pool töötas ennast 15. aastaga miljonäriks? Mida teha olukorras, kus abielu on sõlmitud väljaspool Eestit?

Lahutus on emotsionaalselt raske ettevõtmine, mille pooled muudavad igikestvate kohtuvaidlustega üksteisele veelgi raskemaks. Mistõttu leian, et on igati mõistlik enne abielu sõlmimist kokku leppida: varalahususes või varaühisuses, laste hooldusõiguses ja nende ülalpidamises, k.a. ülalpidamissumma kindlaksmääramises eluvajaduste rahuldamiseks, eluruumide kasutusõiguses peale kooselu lõppemist jne. Kuid see, mis on mõistlik ühele, ei pruugi olla mõistlik teisele. Kuidas paluda abieluvaralepingut mehelt, kes plaanib sinuga koos olla, kuni surm teid lahutab, ilma, et ta kihlust küsitu peale ei lõpetaks?