Nõuandeid esimese klassi koolijütsile

1. september

FOTO: Sergei Trofimov / Den za Dnjom

Kooliminek on kauaoodatud sündmus kogu perele, tähistades ühe ajajärgu lõppemist ja teise algust. Nukud, autod ja armsad lasteaiakaaslased ei kao kuhugi, kuid kindlasti tuleb kooliteed alustades muutuda iseseisvamaks. 

Turvaettevõttes G4S Eesti töötab 2700 inimest ning esimesse klassi on minemas ligikaudu 70 töötaja lapsed, paljudel seejuures esmakordselt ehk et kooli läheb pere vanim laps. Kooliaasta alguse puhul viidi nende töötajate seas läbi väikese küsitluse, et teada saada, kuidas kooliks valmistutakse ning milliseid tarku nõuandeid antakse lastele kooli kaasa. Jagame sealt esimesse klassi minevate koolijütside vanemate soovitusi, milliseid õpetussõnu lapsele kooli minnes kaasa anda.

Koolitee

Lapsevanemad peavad oma lastele nõu andes oluliseks nii turvalisusest rääkimist kui ka üldisemaid põhimõtteid, kuidas koolis käituda ning uue kollektiiviga kohaneda. Vaieldamatult kõige olulisemaks peetakse liikluses hakkama saamist, kuid vähem tähtis pole ka oma asjadel silma peal hoidmine ning teistega viisakas läbisaamine.

Jälgi liiklust. Ära ületa teed punasega! Isegi kui fooris põleb roheline tuli, veendu, et autot ei tule. Ole tähelepanelik ja ära kiirusta. Parem hiljaks jääda, kui elu ohtu seada.

Hoia oma asjadel silm peal. Ära võta bussis ega peatuses telefoni ega rahakotti välja. Säti koolikotis asjad oma käe järgi, et need oleksid turvaliselt ära pandud ja samas saaksid olulised asjad, nagu näiteks õpilaspileti, sõidukaardi või läbipääsukaardi kiirelt kätte. Ära pane telefoni üleriiete või koolikoti välistaskusse.

Ära ole võõrastega liialt usaldav. Ära vestle võõrastega ega mine nendega kaasa.

Mõtle oma peaga. Kool erineb lasteaiast, vastutust ja iseseisvat mõtlemist on rohkem. Ole valmis lisaks juba õpitule või kogetule ka ise erinevates olukordades lahendusi leidma. Usalda ennast. See tuleb kasuks ka õppetöös.

Suhtu lugupidavalt koolielu-olusse. Ole lugupidav nii õpetaja kui ka kaasõpilaste vastu. Lugupidamist väljendab nii viisakas riietus kui ka käitumine. Järgi konkreetse kooli reegleid.

Hoia silmad ja kõrvad lahti. Tähelepanelik tuleb olla nii uute teadmiste omandamisel, kodutööde kirjasaamisel kui ka olulise info edastamisel kodustele. Just nii saab iseseisvus alguse.

Ära tee teistele seda, mida ei taha, et sulle tehtaks. Nii on üldine õhkkond kõigi jaoks sõbralikum ja seega õppimist toetav. Teistega arvestades võid leida koolist sõpru kogu eluks. Hoia ennast ja hoia teisi!

Kuigi esmakordselt lapse kooli saatmine võib tunduda sama keerukas kui kosmonaudi Marsile lähetamine, saavad lõpuks kõik sellega hakkama. Oluline on ka lapsevanemana olla kannatlik ja tähelepanelik. Soovime kõigile lapsevanematele turvalist ja huvitavat kooliaastat!