Vägistamistest teatamise arv Eestis kasvas

FOTO: SCANPIX

Justiitsministeeriumi kokkuvõte «Kuritegevus Eestis 2014» toob vägistamiste kohta välja kurvad ja räiged numbrid. Seejuures on vägistamiste puhul valdavalt tegu olukordadega, kus kannatanu ja vägivallatseja olid varem tuttavad...

Maria-Elisa Tuulik, justiitsministeeriumi pressiesindaja, täpsustab, et tegelikult ei saa väita, et kasvab vägistamiste arv, vaid 2014. aastal kasvas vägistamisest teatamiste arv 2013. aastaga võrreldes 12 juhu võrra (2014. aastal 147 teadet, aasta varem 135). «See ei pruugi näidata süstemaatilist muutust kuriteoteadete tõusus, vaid võib olla juhuslik,» rõhutab Tuulik.

  • Registreeritud 25st vägivallakuriteo koosseisust on eelmise aastaga võrreldes üksikute juhtumite võrra enam kuritegusid toime pandud üheksa vägivallakuriteo koosseisu puhul, näiteks suuremat kasvu näitab vägistamiste arv.
  • Ligi kahel kolmandikul vägistamisjuhtumitest oli ohver alaealine.
  • Vägistamisjuhtumeid registreeriti 147, neist 92 pandi toime alaealise ja 55 täiskasvanu vastu. Lisaks vägistamistele registreeriti veel 48 alaealise kannatanuga seksuaalse enesemääratlemise vastast tegu.
  • Vägistamiste puhul oli kannatanute keskmine vanus 17,4 aastat. 18aastaste ja vanemate puhul on keskmine vanus 33 aastat, alaealiste puhul on keskmine vanus 10 aastat.
  • 57 täiskasvanud kannatajaga seksuaalkuriteo puhul oli valdavalt tegu olukordadega, kus kannatanu ja teo toimepanija olid varem tuttavad (33), neist vähemalt viiel juhul oli tegu pereliikme või sugulasega. Vähemalt 18 juhul oli teo toimepanija kannatanule võõras.
  • Mitmel juhul – nii võõra kui tuttava toimepanija korral – oli kannatanu enda hinnangul teda uimastatud, kannatanu (või mõlemad osalised) oli(d) alkoholijoobes või muul põhjusel arusaamisvõimetu(d). Paaril juhtumil pandi vägistamine toime siis, kui kannatanu magas.
  • 2014. aastal registreeriti 19 kuritegu, mille panid toime alaealised.
  • Vägistamises süüdimõistetuile mõisteti karistuseks keskmiselt 5,3 aastat vangistust.

Allikas: Justiitsministeeriumi kokkuvõte «Kuritegevus Eestis 2014», www.kriminaalpoliitika.ee, www.just.ee