Märke, et oled keskmisest targem inimene

FOTO: SCANPIX

Kuidas kindlaks teha, kas sa oled tark inimene? Selleks ei pea tingimata IQ-testi tegema. Nimelt on mõned asjad, mis võivad paljastada, kas tegemist on intelligentse inimesega või mitte.

Business Insider otsis välja erinevad uuringud, mille raames on mõõdetud inimeste intelligentsust. Järgnevalt on välja toodud mõned asjad, mis võivad viidata sellele, et sinu näol on tegemist keskmisest targema inimesega.

1. Sa oled õppinud muusikat.

FOTO: SCANPIX

Teadlased on kindlaks teinud, et muusika aitab laste aju arendada. Näiteks 2011. aastal tehtud uuring tõestas, et 4–6-aastaste laste mitteverbaalne intelligentsus tõusis pärast seda, kui lapsed olid kõigest kuu aega muusikatundides käinud. 2004. aastal aga tegi Glenn Schellenberg uuringu, millest selgus, et 6-aastastel, kes olid üheksa kuud klaveri- või laulutunnis käinud, oli kõrgem IQ kui neil, kes polnud muusikat õppinud.

2. Sa oled pere vanim laps.

FOTO: SCANPIX

Üks uuring näitas, et vanimad lapsed on tavaliselt kõige targemad, kuid asi pole sugugi geenides. Põhjuseks peetakse hoopis vanemate ja laste vastastikust mõju. Ent noorematel lastel ei tasu muretseda, IQ-tase vanemate ja nooremate laste vahel on üsna väike: katsetega tehti kindlaks, et esimese lapse IQ on keskmiselt 103, järgmisel 100 ja kolmandal 99. Sellest tulenevalt võib pere esiklaps olla teistest lastest natukene edukam.

3. Sa oled sale.

FOTO: SCANPIX

2006. aastal lõppes viis aastat kestnud uuring, mis näitas, et keskmisest suurema vööümbermõõduga inimestel võib olla madalam IQ kui saledatel inimestel. Ka üsna hiljuti tehti uuring, mis tõestas, et kõrgema kehamassiindeksiga eelkooliealistel lastel võib olla madalam IQ. 

4. Sul on kass.

FOTO: SCANPIX

Eelmisel aastal tehtud uuring näitas, et need inimesed, kes peavad end n-ö koerainimesteks, on paremad suhtlejad kui n-ö kassiinimesed. Ent «kassiinimesed» said paremaid tulemusi kognitiivsete võimete osas.

5. Sind toideti rinnapiimaga.

FOTO: SCANPIX

2007. aasta uuring tegi kindlaks, et rinnapiimaga toidetud lastest võivad kasvada targemad inimesed. Uuringu jaoks analüüsiti 3000 Suurbritannia ja Uus-Meremaa last. Neil lastel, kes olid rinnapiima saanud, oli umbes seitsme punkti võrra kõrgem IQ kui neil, kes ei saanud rinnapiima. 

6. Sa oled vasakukäeline.

FOTO: SCANPIX

Vasakukäelisust on pikka aega seostatud kuritegevusega, kuna teadlased on täheldanud, et kurjategijate hulgas on rohkem neid, kes kirjutavad vasaku käega. Ent hiljuti tehtud uuringud on näidanud, et vasakukäelised inimesed – eriti mehed – võivad olla loomingulisemad. 

7. Sa oled pikk.

FOTO: SCANPIX

Princetoni ülikoolis tehti 2008. aastal uuring, mis näitas, et pikematel inimestel võib olla kõrgem IQ ja nad võivad teistest rohkem raha teenida. Teadlased on lapsi jälgides kindlaks teinud, et juba noores eas saavad paremaid tulemusi need, kes on teistest pikemad.

8. Sa tarbid regulaarselt alkoholi.

FOTO: SCANPIX

Psühholoog Satoshi Kanazawa korraldas brittide ja ameeriklaste seas uuringu, millest selgus, et need inimesed, kes said nooruses IQ-testi tehes häid tulemusi, tarbisid täiskasvanuna rohkem alkoholi kui need, kelle IQ-testi tulemused olid madalamad.

9. Sa õppisid üsna varakult lugema.

FOTO: SCANPIX

Paar aastat tagasi tegid Suurbritannia teadlased uuringu, mille raames jälgiti 2000 identsete kaksikute paari. Teadlased järeldasid, et need lapsed, kes õppisid varem lugema, oli kognitiivselt võimekamad kui need, kes hakkasid lugema hiljem. Teadlaste hinnangul aitab noorelt lugema õppimine suurendada verbaalseid ja mitteverbaalseid oskusi.

10. Sa muretsed palju.

FOTO: SCANPIX

Üha rohkem uuringuid on näidanud, et ärevil inimesed võivad teistest targemad olla. Teadlased on näiteks teinud katseid, mis on tõestanud, et pidevalt muretsevad inimesed on verbaalselt intelligentsemad.

11. Sul on hea huumorisoon.

FOTO: SCANPIX

Psühholoogiatudengite seas korraldati eksperiment, millest selgus, et need tudengid, kel oli hea huumorisoon, olid teistest intelligentsemad.

Pildid: Scanpix