Kes petavad rohkem, naised või mehed?

FOTO: StockbrokerXtra by Monkeybusiness / PantherMedia / Scanpix

Sellele küsimusele on uurijad ammu püüdnud põhjapanevat vastust leida, kuid seni pole konsensust veel saavutatud. Üks uuring aga viitab, et nii mehed kui naised peavad petmist piisavaks põhjuseks, et suhe lõpetada, kuid seda juhul, kui nad on märganud probleeme voodielus.

Uuringu viis läbi Indiana ülikool ja selle tulemused avaldati ajakirjas Archives of Sexual Behaviour. Uurijad püüdsid keskenduda just inimese isikuomadustele ja nende seosele petmisega. Ilmneski, et isikuomadustel on suurem mõju kui senini arvatud põhjustel, näiteks suhtestaatusel või sool.

Eelmiste sarnaste uuringutega võrreldes erinevatele tulemustele ei jõutud – selgus, et nii mehed kui naised petavad sama palju (vastavalt 23 ja 19 protsenti). Küll aga erinesid meeste ja naiste hulgas põhjused, miks kõrvalhüppe teed minnakse. Meeste jaoks mängib suurt rolli, kui hetk on iseenesest erutav ning samuti on rohkem väliseid stiimuleid, mis mehi erutavad. Naiste jaoks on aga üldiselt põhjuseks rahulolematus olemasoleva suhtega ning tõsiasi, et nad oma partneriga ei klapi.

«Kui naised ei leia suhtest lähedust, kipuvad nad seda mujalt otsima,» võttis asja kokku Kristen Mark, uuringu üks juhtidest. Samuti leiti, et probleemid voodis on üheks põhjuseks, miks mujalt rahuldust otsitakse – üks võimalikke selgitusi võib peituda selles, et inimesed püüavad nii erektsiooni- ja erutuvusega seotud probleeme lahendada. «Uus partner ei ole sinu senistest probleemidest voodis ilmtingimata teadlik,» põhjendab Mark. «Seega ei tunne inimesed nii suurt survet hästi voodis hakkama saada.»

Uuringus osales 506 meest ja 412 naist, kes kõik olid heteroseksuaalses monogaamses suhtes.