Sinu ametikoht võib paljastada, kellest saab su tulevane kaasa

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Tuleb välja, et sinu praegune ametikoht või eriala võib ennustada, kellega sa tulevikus abiellud. Nii tõestas Bloomberg Businessi korraldatud uuring.

Selleks töötlesid nad läbi rohkem kui 3,5 miljoni Ameerika Ühendriikide majapidamise andmed ning koostasid interaktiivse tabeli, mis näitab, milliste elualade esindajad abielluvad omavahel kõige tõenäolisemalt. Siin on kõige levinumad paarid.

Algklasside- ja põhikooliõpetajad

Naisõpetajad abielluvad kõige tõenäolisemalt mees- või naissoost algklassiõpetajatega.

Meesõpetajad abielluvad kõige tõenäolisemalt naissoost algklassiõpetajatega või nais- või meessoost kooli administratiivtöötajatega.

Finantsanalüütikud

Naised abielluvad ilmselt meessoost finantsanalüütikutega või naissoost müügiinimestega.

Mehed abielluvad tõenäoliselt naissoost algklassiõpetajatega või meessoost analüütikutega.

Lennusaatjad

Naised abielluvad kõige tõenäolisemalt meesmanageridega või naissoost lennusaatjatega.

Mehed aga kas naissoost lennusaatjatega või meessoost algklassiõpetajatega.

Kokad

Naissoost kokad abielluvad kas meeskokkadega või naissoost koduabilistega.

Meessoost kokad aga valivad kas naissoost ettekandjad või meesoost kokad.

Müügisektori inimesed

Naismüüjad abielluvad kas meesmüüjatega või naissoost ostujuhtidega.

Meesmüüjad valivad kas naismüüjad või tervisevallas töötavad meessoost tehnikud.

Arstid ja kirurgid

Naisarstid abielluvad kõige tõenäolisemalt mõlemast soost arstidega.

Meesarstid abielluvad kas naisarstidega või meessoost arstide või õdedega.

Ettekandjad

Naised abielluvad meeskokkadega või naissoost kassiiridega.

Mehed abielluvad naisettekandjate või meesoost koduabilistega.

Näitlejad

Naised abielluvad kas meesnäitlejate või naissoost moeloojatega.

Mehed abielluvad kas naisnäitlejate või meessoost kaameraoperaatoritega ja toimetajatega.

Juristid

Naised valivad kas meesjuristi või kohtuniku või naissoost arvutitöötaja.

Mehed valivad aga nais- või meesjuristi või kohtuniku.

Politseinikud

Naised abielluvad kas meespolitseinikega või naissoost kontoritöötajatega.

Mehed abielluvad nais- või meessoost algkooliõpetajaga.

Kunstnikud

Naised abielluvad kõige tõenäolisemalt mees- või naiskunstnikuga.

Mehed aga naissoost alg- või keskkooliõpetajaga või meessoost nõustajaga.

Elukutselised sõjaväelased

Naised abielluvad naissoost arvutitöötajaga.

Mehed abielluvad naissoost juuksuri, kosmeetikuga või meessoost tehnikuga.

Töötud (viimased viis aastat)

Naised abielluvad kõige tõenäolisemalt meesoost pikamaasõidu autojuhiga või naissoost meditsiini- või hooldusõega.

Mehed abielluvad töötu naisega või meessoost riigitööle värbajaga.

Vaata rohkem ameteid ja abiellumistõenäosusi siit!