Naiskodukaitset peab vajalikuks suurem osa eestlastest
Vaata, kuidas liituda!

Eesti lipu päeva tähistamine. Naiskodukaitsjad.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Vastavalt Turu-uuringute AS-i uuringule «Avalik arvamus ja riigikaitse» on eestlastest 90 protsenti teadlikud Naiskodukaitse olemasolust ning valdav enamus neist peab Naiskodukaitset vajalikuks, edastab Kaitseliit pressiteate vahendusel.

Küsitluses uuriti ka naiste valmisolekut liituda Naiskodukaitsega. Nendest naistest, kes ei ole praegu organisatsiooniga seotud, oleks kindlasti või arvatavasti valmis sellega liituma 18 protsenti. 

Eesti Vabariigi aastapäeva paraad Vabaduse väljakul. President Kersti Kaljulaid ja Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tervitavad naiskodukaitsjaid. / Liis Treimann / Postimees

FOTO: Liis Treimann

Seejuures on märkimisväärne nooremate naiste huvi organisatsiooni vastu, suisa 65 protsenti kuni 19-aastastest ning 32 protsenti 20-29 aastastest naistest oleks valmis Naiskodukaitsega liituma.

Loe siit lähemalt, kuidas astuda Naiskodukaitse liikmeks

Naiskodukaitse sportrelvadest laskmise võistlused Väluste lasketiirus.   / Elmo Riig / Sakala 

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Naiskodukaitse peamiste ülesannetena nähakse Kaitseliidu tegevuse toetamist ning naiste ja tütarlaste kaasamist riigikaitsesse, oluliseks peeti ka kaitsetahte tõstmist elanikkonna hulgas ning osalemist päästetegevuses õnnetuste ja katastroofide korral. 

Naiskodukaitsjad Erna retkel 2015. aastal.

FOTO: Aldo Luud/Õhtuleht

Samas kümnendikule vastanutest seostus Naiskodukaitsega esimese märksõnana sõjalise väljaõppe läbiviimine ning sama paljudele heategevusürituste korraldamine (sinilillekampaania).

Sinilillekampaania.  / Urmas Luik / Pärnu Postimees/

FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Kaitseministeerium tellib alates 2001. aastast regulaarselt avaliku arvamuse uuringuid, et  selgitada elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitselistes küsimustes. Seekordses küsitluses sisaldusid esmakordselt eraldi küsimused ka Naiskodukaitse kohta.

Täispikka uuringut saab lugeda siit.