Aita aidata: Tartus kogutakse laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid

FOTO: Valery Matytsin / Valery Matytsin/TASS

«On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada seda, mida ehk enda pere lapsed enam nii väga oma igapäevastes mängudes ei vaja,» räägib Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juht Annely Võsaste.

Mäng on väikese inimese töö

Tartu linna Hariduse Tugiteenuste Keskus pakub tugiteenuseid sadadele peredele ja seal kasvavatele lastele. Keskuse spetsialistid pakuvad tasuta logopeedilist, psühholoogilist, sotsiaalpedagoogilist, eripedagoogilist nõustamist kõigile koolieelses- ja koolieas lastele, nende peredele ja õpetajatele lapse arengu toetamiseks.

Toetava ja praktilise nõustamise kaudu saavad keskuse spetsialistid pöörata tähelepanu lapsega koostegutsemise olulisusele. Iga laps tahab mängida. Täiskasvanu ülesanne on osata lapsega mängida nii, et sellest oleks lapse arengule kõige suurem kasu. Tugispetsialistide ülesanne on eelkõige lapsevanemale selgitada, mida, millega ja kuidas oma lapsega tema arengult toetavalt mängida. Oluline on see, et ükski laps ei jääks abita ainuüksi sellepärast, et tema ümbruses ei olnud õigel ajal sobivad mänguvahendeid ega oskuslikke täiskasvanuid.

Oma tööpraktikas kohtavad keskuse spetsialistid peredega, kelle kodudes vajalikke eakohaseid arendavaid mänguasju ei ole. Sageli on need spetsiifilised mänguvahendid ka liiga kallid. Laste arengu toetamise tõhustamiseks oleks suureks abiks kui spetsialistid saaksid oma koostööperedele just nende lastele vajalikke mänguvahendeid ka koju kaasa anda. Selline võimalus toetab päeval kogetud õpet koos spetsialistiga õhtu kodus koos vanematega mängides kinnistada.

Millised on arendavad mänguasjad?

See kõik sõltub lapse vanusest. Mingil hetkel võib iga mänguasi olla lapse jaoks arendav, kuid tugispetsialistidena oleme oma töös leidnud, et teatud vahendid on arendamisel efektiivsemad. Näiteks hindame me väga erinevaid klotse, mida saab torni laduda või millega saab ehitada (näiteks suuremad Lego klotsid ja analoogid), rõngastega torne, vormikarpe, puslesid (eriti sobilikud väikelastele on puidust tükipusled), kõvade kaantega raamatuid, lauamänge, erinevaid realistlikke nukke/loomakesi/muid tegelasi, vahendeid süžeemängudeks (lusikad-kahvlid, kassaaparaadid, tööriistd jne). See on väike nimekiri headest arendavatest vahenditest, kuid kindlasti on neid veelgi.

Just eelpoolnimetatud arendavaid terveid ning puhtaid mänguvahendeid ootab Hariduse Tugiteenuste Keskus, aadressil Tähe tänav 56, Tartu, tööpäeviti kell 9.00 – 18.00. Meile võib ka helistada telefonil 746 1000 ja kirjutada htk@tartu.ee. Infot leiate ka keskuse veebilehelt tugiteenused.tartu.ee.