Veel viimaseid päevi saad kaasa aidata erivajadustega lapsi selle lihtsa liigutusega

Erivajadustega laste vanemaid ühendav MTÜ Eriline Maailm ja Benu Apteek algatasid annetuskampaania, et leevendada vene keele oskusega eripedagoogide puudust. Eesmärk on koguda vähemalt 10 000 eurot.

MTÜ Eriline Maailm liikmeks on üle 450 eri rahvustest perekonda, kus kasvavad puudega lapsed. Aasta vabaühenduse tiitliga pärjatud ühenduse juhataja Julia Stepanova sõnul on nad üheks eesmärgiks erivajadustega laste perede toetamise kõrval seadnud ka laste hariduse edendamise.

«Infokeskuse rollile ja psühholoogilise abi osutamisele lisaks oleme viimased kaks aastat panustanud riikliku õppekavaga erakooli loomisesse erivajadustega laste jaoks,» rääkis Stepanova. «Meie ühendus kaasab suures osas venekeelseid peresid ja ka teistest rahvustest peresid. Meie suurimaks murekohaks on, et meil napib erivajadustega laste pedagooge, kes valdavad vene keelt või teisi võõrkeeli. Meie tänane tegevus tugineb vaid vabatahtlikkusel ja igasugune toetus heade inimeste poolt võimaldab palgata psühholooge ja eripedagooge, kelleta õppetöö polekski võimalik.»

10. jaanuarini saavad apteegikülastajad üle Eesti teha omapoolse annetuse MTÜ Eriline Maailm tegevuste toetuseks. Kinkides Benu Apteegi kliendikaardiga ostmisel saadud boonuspunktid annetuseks MTÜ-le Eriline Maailm, aitavad head inimesed üle Eesti kaasa erivajadustega lapsi nende erinevatel arenguetappidel.  

«Benu Apteegi jaoks on oluline inimeste tervise kõrval nende heaolu. Meie apteegi klientide jaoks tähendab heategevuslik koostööprojekt võimalust aidata kaasa erivajadustega laste vanemate tugivõrgustiku tugevdamisse ja laste hariduse parandamisse. Üheskoos saame anda kasvõi killukese meie seas eriliste laste ja nende vanemate elukvaliteedi parandamisse,» rääkis apteegi tegevjuht Kaidi Kelt.

Annetuskampaania, mille kaudu saavad inimesed toetada erivajadustega laste peresid kestab kuni 10. jaanuarini 2019 ning oma panuse saab anda üle Eesti kõikides Benu apteekides.

Eriline Maailm on erilisi lapsi kasvatavaid peresid toetav mittetulundusühing. Organisatsiooni lõid puuetega laste vanemad 2014. aastal ning tänaseks ühendab see Eestis üle 450 pere. MTÜ Eriline Maailm valiti oma tegevuste elluviimise eest tänavu aasta alguses Vabaühenduste liidu poolt Aasta vabaühenduseks ning novembris pälvis ühendus Integratsiooni Sihtasutuse poolt Eesti silmapaistvaima lõimija tunnustuse.