WHO raport paljastab: mitu huvitavat põhjust, miks naised elavad meestest kauem

FOTO: Expect Best / Pexels

See, et naised elavad meestest reeglina kauem, on üldteada. Kuid miks ikkagi? Seda küsis ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja sai hulga huvitavaid vastuseid, mis näitasid, kui erinev on kummagi sugupoole areng elu jooksul.

Ühtekokku tõuseb inimeste elulemus üle terve maailma: tänapäeval sündinud poisid elavad keskmiselt 70aastaseks, tüdrukud seevastu 74aastaseks. 

See on mõlema soo jaoks umbes viis aastat pikem eluiga, kui oli veel aastal 2000. Mõlema soo vahel on aga ikkagi nelja-aastane erinevus. Miks?

Nagu WHO välja selgitas, mõjutavad 33 neljakümnest kõige sagedasemast surmapõhjusest meeste elulemust tugevamini kui naiste oma. Põhjused on seotud eelkõige tervise, aga ka sugudevahelise eripäraga. 

Kolm suurt erinevust

Suurimad erinevused sugude vahel:

  • Südamehaigused (lähevad meestele 0,84 eluaastat rohkem maksma kui naistele)
  • Liiklusõnnetused (lähevad meestele 0,47 eluaastat rohkem maksma kui naistele)
  • Kopsuvähk (läheb meestele 0,4 eluaastat rohkem maksma kui naistele)

Mõningaid erinevusi saab ka geneetikaga seletada. X-kromosoom annab tüdrukutele tugevama immuunsüsteemi ja nad jäävad seetõttu lapseeas sagedamini ellu, seevastu poiste oht enne viiendat eluaastat surra oli 2017. aastal 11 protsenti kõrgem kui tüdrukutel. 

Soorollid panevad mehed varem surema

Naiste ja meeste  elulemust ei mõjuta üksnes tervisest põhjustatud erinevused. Alates 15. eluaastast on meeste oht saada liiklusõnnetuses  surma naistega võrreldes kaks korda suurem. 

Põhjus on selles, et mehed töötavad sagedamini liiklussektoris ja langevad seetõttu ka tihedamini õnnetuseohvriks. 

WHO valgustab ka mõrva- ja suitsiidinäitajaid: oht, et mees võtab endalt elu, on naistega võrreldes 75 protsenti suurem. Ka mõrva läbi surevad mehed neli korda tihedamini kui naised. 

Ebaterve elustiil on üks ohtudest

Üks erinevus on veel, miks naiste ja meeste elulemus ei ole tasakaalus: rikkamates maades viljelevad mehed sagedamini ebatervislikku elustiili. Nad suitsetavad viis korda tihedamini kui naised ja joovad neli korda rohkem alkoholi (2016 seisuga), vahendab Fit For Fun.