Saatesari võtab vaatluse alla perekonnad, kes kulutavad toidule liigselt raha. Sel korral on saatejuhid Gregg ja Chris külas perel, kelle eesmärk on kulutada toidule nädalas 40 naela, et neil jääks raha üle maja juurdeehituseks.