Brexit tõotab naistele halbu uudiseid

FOTO: carolinecriadoperez.com

Naiste õiguste aktivist Caroline Criado-Perez on seisukohal, et Brexit on tagurlik käik ning toob endaga kaasa finantsprobleeme ennekõike naistele.

«Ajalugu näitab, et just naised kannatavad majandusliku allakäigu ajal kõige rohkem. See hakkab märkamatult piirama nende õigusi ning süvendab niigi problemaatilist palgalõhet,» jagab Criado-Perez oma sünget tulevikunägemust.

Aktivisti paneb muretsema ka  Brexitiga tegelevate meespoliitikute keelekasutus. Nende hüüdlauseks on «Võtame uuesti üle!» (i.k. take back control), mis on teatud mõttes justkui sõja kuulutamine. Samuti viitab see eesmärgile ajada asju nii, nagu varem aeti ning Criado-Perezi hinnangul on kõik, mis on «nii nagu varem» naistele ebasoodne. 

«Kuulake, kuidas räägivad Boris Johnson ja mitmed teised Brexiti-meelsed mehed. Nende sõnakasutus on väga militaarne,» väidab naine.

Caroline Criado-Perez sai laiemalt tuntuks 2016. aastal, kui algatas kampaania püstitamaks Londoni Parlamendiväljakule ikoonilise briti naisõiguslase Millicent Fawcetti auks monument. Kampaaniat toetas 85 000 inimest, nende seas paljud rahvusvaheliselt tuntud naised: J.K. Rowling, Emma Watson ning ka tollane Briti peaminister Theresa May. Enne monumendile heakskiidu saavutamist õnnestus Criado-Perezil võidelda kirjanik Jane Austeni pilt 10-naelastele rahatähtedele.