Teadlased: vaid sellele aspektile keskendumine muudab sind õnnetumaks

FOTO: Shutterstock

Maastricthi ja Göteburgi ülikoolide teadlased avastasid hiljutises uuringus, et minapilti mõjutab väga palju see, kuidas me oma kehadest mõtleme. Selle asemel, et keskenduda välimusele, soovitavad teadlased rõhutada rohkem keha funktsionaalsust.

Uuringus osales 75 meest ja naist vanuses 18-25 ning neile anti ülesandeks kirjutada kas sellest, mida nende kehad suudavad teha või sellest, milline nende keha välja näeb. Saadud andmed analüüsiti ning neist eraldati ühised jooned.

Osalejad, kes kirjutasid oma keha suutlikkusest, olid oma kirjeldustes valdavalt positiivsed. Nad kirjeldasid ka, mil moel on nende kehaline võimekus nende jaoks oluline, näiteks võime liikuda iseseisvalt punktist A punkti B või oskus kohaneda näiteks unetu öö tagajärgedega. Paljud osalejad võrdlesid oma keha suutlikkust nii-öelda normaalse funktsioneeriva kehaga ning tegid seda positiivses võtmes. Samuti kirjeldasid osalejad, kuidas nende keha teeb ära palju silmale nähtamatut tööd (nt süda pumpab verd laiali). Lisaks sellele kirjeldasid osalejad, et naudivad seda, mida nende keha suudab teha, nagu näiteks tantsimine või lähedase kallistamine. 

Palju rohkem esines aga just võrdlemist nende osalejate seas, kes kirjutasid oma välimusest. Peamiselt võrreldi seda, kuidas näeb enda keha välja «normaalsena» ette kujutatud keha kõrval. Samuti andsid nad oma kehale hinnanguid ning panid kirja, mida nad arvasid võõraid oma kehast arvavat. Välimust kirjeldanud osalejad kirjutasid oma kehast nagu mõnest projektist, mille kallal peaks töötama, näiteks kaalust alla võtma või rohkem meiki kandma. Mõned osalejad hindasid oma välimust ka positiivselt: toodi välja oma eripärasid, mis massi hulgast silma paistavad. 

Kogutud andmete põhjal järeldasid teadlased, et enesehinnangu jaoks on väga oluline mil moel oma kehasse suhtutakse. Uuring näitas, et mehed ja naised, kes keskendusid sellele, mida nende kehad suudavad, olid oma kirjeldustes palju positiivsemad. Keha nähti tähendusrikka ja tugeva vahendina, millega sooritada olulisi tegevusi. Kuigi mõned mehed ja naised, kes kirjeldasid oma välimust, andsid oma kehale valdavalt positiivseid hinnanguid, oli läbivaks ühisjooneks siiski keha väljanägemise parandamine. See viis lõpliku järelduseni, et keha funktsionaalsusele keskendumine mõjutab minapilti palju positiivsemalt kui keha väljanägemisele keskendumine.