N, 29.10.2020

Kas ka sina otsid armastust kõikidest valedest kohtadest?

Portrait of smiling couple

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Mis vahet seal on, kus oma potentsiaalse tulevase partneriga kohtuda? Kas kohtumispaik ütleb midagi nende kohta? Värske uuring väidab, et teatud kohtadest partneri otsimine räägib nii iseloomust kui ka ajalistest plaanidest.

Western Sydney Ülikooli teadlane Peter Jonason uuris oma kolleegidega lähemalt, kuidas inimesed endale partnerit otsida. Neil oli kolm eesmärki: uurida välja, kust otsitakse endale lühemaks ajaks ja kust pikemaks ajaks kaaslasi; kuidas on seotud iseloomujooned otsingukohtade eelistusega ja kas on soolisi erinevusi tutvumiskohtade vahel.

Uuringus osales 100 Lõuna-Alabama ülikooli tudengit, kellest 70 protsenti naised ja 30 protsenti mehed. Valimi vanus oli 18-38 aastat. Üllatavaim avastus oli, et mehed ja naised lähenevad ajalises perspektiivis tutvumispaikadele sarnaselt.

Teadlased reastasid osalejatele võimalikud tutvumispaigad vastavalt sellele, kas sealt otsitakse pikaajalist suhet või pigem ühekordset seiklust.

Pikaajalise suhte tutvumispaigad olid: loengus, organisatsioonis, kirikus, tööl, jõusaalis, kohvipoes, vabatahtlike rühmas, naabruskonnas, konverentsil, pargis.

Ühekordse seikluse tutvumispaigas olid: baaris, ööklubis, peol, tantsuklubis, rannas, pulmas, jõusaalis, kontserdil, poissmeeste peol, naabruskonnas.

Järgnevalt uuriti, kuidas seonduvad teatud iseloomujooned kohaeelistusega. Osalejatel lasti täita küsitlused, millega hinnati nende kalduvust nartsissismile, psühhopaatiale ja makjavellismile ehk Tumedale Triaadile, ning HEXACO-t (ingliskeelne akronüüm järgnevatele isikuomadustele: ausus/tagasihoidlikkus, emotsionaalsus, ekstravertsus, leplikkus, südamlikkus, avatus).

Samuti paluti osalejatel kujutada ette nendesse kohtadesse minemist ning hinnata, kui tõenäoliselt otsiksid nad seal kaaslast. 

Teadlased avastasid, et Tumedasse Triaadi kalduvad isikud hindasid end rohkem kasutama lühiseikluse kohtumispaiku. Kõrgema HEXACO näitajaga osalejad eelistasid aga pikaajalise suhte tõenäolisi leidmispaiku. Taas kord ei olnud märkimisväärseid erinevusi meeste ja naiste vahel.

Samuti uurisid teadlased, kui edukalt osalejad nendes kohtades endale kaaslase leiavad, paludes igad paika hinnata 5-pallisel skaalal. Selleks vahetati valimit ning uuteks osalejateks oli 472 ameeriklast vanuses 18-72 aastat, kusjuures mehi oli 56 protsenti ja naisi 44 protsenti. Ka neil paluti täita iseloomuküsitlus. 

Tuli välja, et lühiseikluste otsinguid kannustas nartsissistlik iseloom. Lisaks tuli välja, et mehed leidist just pulmadest edukamalt üheöösuhteid kui naised. Iseloomuküsitluse abil tehti ka kindlaks, et nartsissistlikud inimesed eelistavad pigem pulma, loengut ja randa ühekordse seikluse leidmiseks. Küll aga otsivad just psühhopaatiale kalduvad inimesed pulmadest just pikaajalist kaaslast. Kui sa ei taha riskida Tumeda Triaadiga, käi aga vabatahtlikuks - sinna ei kipu neist ükski.

Kuigi uuringul on Jonasoni sõnul piiranguid, annab see siiski mõningase ülevaate, kust leida endale sobiv partner sõltuvalt sellest, mida sa parasjagu otsid. Sarnased koonduvad tõesti samadesse paikadesse ja nüüd teame, kus need paigad on!