K, 14.04.2021
Viking

Uus uuring: naised vihkavad oma ekse rohkem kui mehed

Naised vihkavad oma ekse palju suurema tõenäosusega.

FOTO: Shutterstock

Oma eksiga sõbraks jäämine on vastakas teema. Mõni peab seda märgiks emotsionaalsest küpsusest, teistele on see ohumärk, et ehk pole eksidevahelised tunded veel kadunud. Ent uuest uuringust selgub, et lisaks neile vaadetele tundub eksidevahelise suhtluse tolereerimisel veel üks tähtis faktor: sugu.

Ajakiri Social Psychological and Personality Science leidis tehtud uuringus, et mehed suhtuvad oma eksidesse üldiselt paremini kui naised. Ent mis on sellise sugudevahelise tundeerinevuse põhjused? Need on mõneti üllatavad.

Uuringut juhtis teadlane Ursula Athenstaedt Grazi Ülikoolist ning nende valim sisaldas 900 täiskasvanut, kes olid praegu vähemalt neli kuud kestnud heteroseksuaalses suhtes ning kellel oli minevikus ka juba lõppenud vähemalt neljakuuline suhe. Uurijate tiim leidis, et meestel on üldiselt oma ekside suhtes positiivsem arvamus kui naistel.

Teadlased arvavad, et üks põhjus selle näitaja puhul võib olla, et mehed ja naised soovivad üsna erinevaid asju, seega on ka suhte edukuse mõõdupuud erinevad. Naistel on üldiselt suhetele pragmaatiline vaade ning nad eelistavad kindlamaid, pikaajalisemaid ning monogaamsemaid suhteid, samas kui mehed suhtuvad suhetesse mänguliselt ning hindavad kõrgemalt suhte füüsilist poolt, näiteks seksi kui naudingu allikat. Seetõttu võivad naised tihti pärast lahkuminekut näha möödunud suhet kui mahavisatud aega, sest see ei jäänud pikaks ajaks püsima, aga mehed näevad sama suhet pigem kui seksuaalselt rahuldustpakkuvat, sest nende ootused ja vajadused selles valdkonnas olid täidetud.

Teine suur sugudevaheline erinevus, millele uuringu läbiviijad tähelepanu juhtisid, hõlmab lahkumineku põhjuseid. Erinevalt meestest toovad naised palju tihedamalt suhte purunemise põhjuseks partneri problemaatilist käitumist, nagu truudusetust, emotsionaalset või füüsilist vägivalda. Ent mehed kipuvad tihedamalt ütlema seda, et neil pole aimugi, mis suhte lõpu esile kutsus.

Kolmandaks tõid teadlased välja, et naised ja mehed saavad suhtest eri moodi üle. Naisterahvad tegelevad nii-öelda konstruktiivse ülesaamisega ehk otsivad sõbrannadelt toetust, saades seeläbi suhtele lõplikkustunde ning kinnitused, et eks ei olnud hea partner. Mehed aga lähenevad suhtest üle saamisele ambivalentsemalt, on kauem peale suhte lõppu veel oma eksi kiindunud ega usu, et eks polnud nende jaoks õige kaaslane. Sellest lähtuvalt hoiavad mehed oma endiste kaaslaste suhtes kauem positiivseid hoiakuid.

Ent kuna tänapäevases ühiskonnas on suhtemustrid kiires muutumises, võivad muutuda ka selle uuringu tulemused. Hiljuti on jõutud järeldusele, et üha rohkemad naised ei hinda monogaamseid suhteid ning kuna nad on finantsiliselt iseseisvamad, siis ei vaja nad ka mehe rahalist panust oma ellu. Seetõttu võib naiste kibedus suhte lõppemisel tulevikus tunduvalt väheneda, sest ei otsitagi enam muinasjutulist igavesti õnnelikku lõppu, vahendab Best Life.