FOTO: Kaitsevägi

Kuigi ajateenistuse läbimine on Eesti naistele vabatahtlik, on noorte naiste huvi läbida ajateenistus ning valida seejärel karjäär kaitseväes on tõusutrendis. 2019. aastal jätkas tegevteenistuses juba 60 protsenti ajateenistuse lõpetanud naistest.

Testi oma teadmisi naiste osaluse kohta kaitseväes ja vasta viktoriiniküsimustele!