Lugeja küsib: kas töötajatel on õigus otsustada, kes koondatakse, kes mitte?

FOTO: Shutterstock

Lugeja küsib: Meil oli täna tööl koosolek, kus juhatuse esimees ütles, et ettevõtte käekäik ei ole kiita ning kahekümnest töötajast kümme tuleb suve jooksul koondada. Soovitas veel, et me omavahel arutaksime ja otsustaksime, kas meil on endal ettepanekuid, kuidas olukorda päästa või kes tahaks ise koondatud saada. Ütles, et ootab meie arvamusi ühe nädala ja siis teeb kirjaliku otsuse. Kas meil on töötajatena õigus siis tööandjale soovitusi anda?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu: Töölepingu seaduse § 90 mõistes võib kirjeldatud olukorras olla tegemist kavandatava töölepingute kollektiivse ülesütlemisega ehk nn kollektiivse koondamisega.

Seaduse kohaselt loetakse töölepingute kollektiivseks ülesütlemiseks töölepingu ülesütlemine 30 kalendripäeva jooksul koondamise tõttu vähemalt 10 töötajaga ettevõttes, kus töötab keskmiselt 20–99 töötajat. Selliste otsuste tegemised eeldavadki tööandjalt nii oma töötajate kui ka Eesti Töötukassa kaasamist, et leida keerulises olukorras võimalikult head lahendused ning töötajatele kiiresti uus töö. Seega on tööandjalt tulnud ettepanek mõistetav ning protsessi loogiline osa.

Ametlikult käivitub kollektiivse koondamise protsess esimese kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud teatega töötajate usaldusisikule, tema puudumisel kõigile töötajatele ja koopiaga Eesti Töötukassale. Teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  1) kollektiivse ülesütlemise põhjused;

  2) töötajate arv ja ametinimetused tööandja juures;

  3) nende töötajate arv ja ametinimetused ning valikukriteeriumid, kellega tööleping kavandatakse üles öelda;

  4) ajavahemik, mille jooksul kavandatakse töölepingud üles öelda;

  5) töötajatele lisaks seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud hüvitistele makstava hüvitise arvutamise viis.

Eesti Töötukassal on värskelt valminud ka uus video kollektiivse koondamise kohta. Video on eesti ja vene keeles. Video on leitav töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/koondamine ja Youtube'is.