Naiste palgasoovid jäävad meeste omadele ligi kolmandiku võrra alla

FOTO: SCANPIX

Naine24 uuris Eesti ühelt suuremalt tööportaalilt CV-Online’ilt, kas ja kui palju erinevad naiste ja meeste palgaootused - selgus, et keskmiselt küsivad naised meestest 30 protsenti väiksemat palka. 

Kokku oli CV-Online’i andmebaasis 18. aprilli seisuga 146 048 naiste ja 109 783 meeste CVd, kus oli soovitud palk ära märgitud.

Naiste keskmiseks palgasooviks kujunes tööotsijate endi sisestatud andmete järgi 557 eurot (neto ehk kätte), samas kui meeste puhul on vastav näitaja 795 eurot.

Kui vaadata palgaootusi vanusegrupiti, siis kõige kõrgemat palka soovitakse vanuses 36-44 -seda nii naiste kui ka meeste puhul. Pea sama kõrget palka oodatakse veel ka vanuses 45-53, hiljem vähenevad palgasoovid märkimisväärselt. Tõenäoliselt tuleneb see sellest, et nimetatud vanuses osatakse juba paremini väärtustada omaenda teadmisi ja oskusi ning suure tõenäosusega on peres ka lapsi.

Naiste keskmine palgasoov vanuse järgi:
18-26 418 eurot (neto)
27-35 558
36-44 636
45-53 617
54-62 555
63-71 452

Meeste keskmine palgasoov vanuse järgi:
18-26 565 eurot (neto)
27-35 784
36-44 924
45-53 911
54-62 811
63-71 662

Siit on samuti näha, et lõhe naiste ja meeste ootuste vahel kasvab koos vanusega - kui kuni 26-aastaste seas on see 26 protsenti, siis 27-35-aastaste seas juba 29 protsenti ning pärast seda ületab 31 protsendi piiri.

Lisaks selgub aga CV-Online’i andmetest, et naiste ja meeste palgasoovid erinevad märkimisväärselt ka paljude valdkondade siseselt ehk siis suur vahe üldises keskmises ei tulene pelgalt sellest, et otsitakse erinevat tööd. 

Nii on näiteks juhtimise valdkonnas otsitava töö puhul naiste keskmiseks palgasooviks 912 eurot (neto), meestel aga 1175. Panganduse/kindlustuse valdkonnas aga naistel 699 ja meestel 1051 eurot (neto).

Tõsi küll, suur vahe võib osalt (kuid mitte täielikult!) tuleneda ka sellest, et valdkond on küll sama, kuid tegelikkuses otsivad naised sama valdkonna sees madalama positsiooniga tööd, mis on vastavalt ka madalamalt tasustatud. Ka CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross arvas, et see on üsna tõenäoline.

Ent kui suur seos on nimetatud palgasoovide ja tegelikult saadavate palkade vahel? Grossi hinnangul näitab siin välja toodud nimekiri suhteliselt reaalseid keskmiseid netotasusid, mis inimesed kätte saavad. «Eks see sõltub enim inimesest ja positsioonist, aga üldpilt on vägagi tõepärane,» tõdes ta.

Gross lisas, et tööandjad arvestavad CVsse märgitud palgasooviga. «Kui andmebaasist inimest otsitakse, siis on näha, mis palka inimene ootab - üldjuhul väga palju madalamat pakkuma ei minda. Nii-öelda palga tõttu mittesobivuse korral pigem vaadatakse veel teisi kandidaate, kes pakutava palgaga nõus oleksid. Seda me näeme igapäevase kasutuse pinnalt ja tööandjatega suheldes.»   

Naiste ja meeste keskmine netopalga soov valdkonniti:

VALDKOND

NAISED 

MEHED

Administratiivtöö 

507

597

Juhtimine

912

1175

Ehitus / kinnisvara

630

826

Kultuur / kunst / meelelahutus

521

610

Elektroonika / telekommunikatsioonid

554

818

Energeetika / elekter

577

813

Finants / raamatupidamine

720

975

Tervishoid / sotsiaaltöö

616

809

Tootmine / töötlemine

539

797

Infotehnoloogia

807

964

Meedia / avalikud suhted

594

656

Õigusabi

741

759

Turundus / reklaam

740

833

Tehnika

590

792

Müük

503

754

Põllumajandus / keskkonnakaitse

537

669

Teenindus

411

528

Avalik sektor

684

799

Turism / hotellindus / toitlustamine

480

587

Kaubandus

444

621

Haridus / teadus

584

793

Transport / logistika

636

723

Pangandus / kindlustus

699

1051

Personalijuhtimine

656

715

Korrakaitse / päästeteenistus

493

642