Palgaootuste lõhe joonistub välja juba koolieas

FOTO: SCANPIX

Kui CV-Online’i andmebaasi päring näitab, et naiste ja meeste keskmiste palgasoovide vahe on 30 protsenti, siis sama tööportaali varasematel aastatel läbi viidud küsitlusest joonistub palgaootuste lõhe välja juba koolinoorte seas.
 

Nimelt küsitles CV-Online noori 2011. aasta detsembris infomessil Teeviit. Küsitlusele vastas 338 noort, kellest 89 protsenti õppis parajasti kas põhi-, kesk-, kutse- või ülikoolis.

Selgus, et poiste või noormeeste palgaootused on märgatavalt suuremad kui tüdrukutel – täiskohaga töö eest soovivad meessoost vastajad saada netotasuna keskmiselt 1165 eurot, naissoost vastajad aga 908 eurot. Osaajaga töö eest soovivad meessoost vastajad kätte saada 532 eurot ning naissoost vastajad 329 eurot.

«Üllatav oli näha, et palgaootuste lõhe joonistub juba koolinoorte seas väga selgelt välja. Isegi pisut šokeeriv võiks selle kohta öelda,» kommenteeris tulemusi CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

Erialade lõikes soovivad poisid ja noormehed enim IT- ja tütarlapsed meditsiinialast haridust omandada. «Ka erialavalik võib olla üks palgaootuse suurust määrav faktor ja nagu näha, on siinkohal selgelt erinevad eelistused poiste ja tüdrukute puhul,» märkis Gross.