R, 25.09.2020

Uuring: paljud püsisuhtes eestlased sooviks minna pimekohtingule

FOTO: SCANPIX

Aprillis Eestis läbi viidud suhteuuringust selgus, et lausa 23 protsenti abielus ning 18 protsenti vabaabielus inimestest sooviks võimalusel minna pimekohtingule.

Kohtinguagentuur Tea for Two juhi Grete Pastaku sõnul võib suhtesolija pimekohtingusoov olla tingitud just abielu kui suhte vormi muutusest ja ka kaaslaste teineteisemõistmise puudumisest.

«Naiste võrdsusesoov meestega nii pere- kui ka töösuhetes on toonud omavahelisse mõistmisesse pöörde – uuring näitas, et mehed soovivad, et naised pühenduksid suhtes olles põhiliselt vaid perele ja lähedastele, naised aga peavad lisaks peresuhetele oluliseks ka karjäärilist pühendumist,» selgitas Pastak.

Paariväärtuste uuringust selgus veel, et 500st vastanust 91 protsenti peab paarisuhtes esmatähtsaks emotsionaalse sideme tekkimist ning selle püsimist. Püsisuhtes olles hindab 43 protsenti vastanutest oluliseks väärtuseks omavahelist ausust ning 36 protsenti üksteise mõistmist.

Võrdsuse ja vabaduse soov tekitab vastuolusid, millest tulenevalt toimuvad muudatused ka suhtevormides ja nende püsimises.

Tänapäeval suurenenud perevormide variatiivsus nõrgestab abielu kui institutsiooni kontrolli inimese käitumise üle ja kuna abielu ei ole enam norm ja selleks puudub sotsiaalne surve, on muutunud ka abiellumisega kaasnevad reeglid ja kohustused - nii selgus Kasearu 2009. aasta pereväärtuste uuringust.

Seega, kuigi abielu hinnatakse kõrgelt, ei tähenda see, et ei tohiks lahutada. Kui pereelu raamivad normid ehk ühiskonnas heakskiidetud ettekirjutised nõrgenevad, siis juhinduvad paarisuhted üha enam individuaalsetest huvidest, vajadustest, soovidest ja ideaalidest.

Suhteväärtuste uuringus osalenute hinnangul on nii kaaslase valikul kui ka suhtes olles olulised nii ühised väärtused kui ka igapäevased hobid – need hoiavad suhet korras ning ka partnerite mõistmine on sellest tulenevalt suurem. Kaaslaste väärtuste või huvide muutmine ning sellest tulenev teineteise mõistmise vähenemine ning individuaalsete huvide eelistamine võib suhtesolijaid panna mõtlema uute suhete ja sealhulgas ka pimekohtingute peale.

Uuringutulemused näitasid ka, et kuigi kohtumisel hinnatakse kaaslase juures kõige enam välimust (39 protsenti vastanutest) ehk füüsilist väärtust, siis soovitakse, et partner märkaks ja hindaks peamiselt kaaslase hoiakuid elule (37 protsenti vastanutest) ning suhtlemisoskust (28 protsenti) ehk emotsionaalseid väärtusi, mis on ühtlasi ka pikemas paarisuhtes mõistmist soodustavad tegurid.

Seega, et püsisuhte emotsionaalne side säiliks, tuleb püüda teineteist mõista ning teise hinnatavatest väärtustest lugu pidada. Ühiskonnas muutunud normid ei hoia inimestevahelist sidet ja suhet enam nii nagu varem. Võim on suhtesolijate enda kätes.

Suhteväärtuste uuringu viis läbi kohtinguagentuur Tea for Two koostöös uuringufirmaga Norstat.